Бүтэц бүрэлдэхүүн И-мэйл

МАӨЭНН-ийн тэргүүн:

А.Цогцэцэг АУ-ны доктор, Клиникийн Профессор

МАӨЭНН-ийн нарийн бичгийн дарга:

С.Мөнхбаяр АУ-ны магистр

МАӨЭНН тэргүүлэгч гишүүд:

Б.Хандсүрэн АУ-ны доктор, Дэд Профессор

Ш.Мягмаржав, Клиникийн Профессор

Ч.Жавзансүрэн Клиникийн Профессор

Д.Рагчаа АУ-ны доктор

Х.Алтанзул АУ-ны доктор

Ц.Уранчимэг АУ-ны магистр

Б.Алтанцэцэг их эмч

МАӨЭНН-ийн хүндэт гишүүд:

Ч.Долгор АУ-ны доктор, Клиникийн Профессор, Зөвлөх эмч

С.Лхүндэв АУ-ны доктор, Клиникийн Профессор